WŁADCZYNIE 750-1000

Ludmiła

Urodziła się około 860 r. w Mělníku. Została wydana za mąż za księcia czeskiego Borzywoja I. Około 884/885 r. para ta przyjęła chrzest. Jej mąż zmarł około 891 r. Na tron wstąpił wtedy ich syn Spitygniew I. Kontynuował rozpoczętą przez rodziców chrystianizację kraju. Zmarł ok. 915 r. a jego następcą został brat, Wratysław. Jeszcze przed śmiercią, która nastąpiła 13.II.921 r., przekazał on swej matce wychowanie dwóch małoletnich synów (przyszłego świętego Wacława i Bolesława) oraz władzę w państwie. Od tej pory Ludmiła rządziła Czechami jako regentka. Nienawidziła jej jednak synowa, Drahomira (Drogomira) wspierana przez młodszego z synów opierającego się próbom zaszczepienia mu chrześcijańskich wartości przez babkę. W wyniku rozpoczętej z inicjatywy Drahomiry rebelii pogańskiej doszło do niszczenia kościołów oraz prześladowania duchowieństwa chrześcijańskiego. Ofiarą pogańskiego przewrotu padła także księżna Ludmiła. Została uduszona 15.IX.921 r. na zamku w Tetinie przez siepaczy nasłanych przez synową. Została kanonizowana wkrótce po męczeńskiej śmierci.