KOBIETY-PREMIERZY TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH

Lucinda Elona da Costa Gomez-Matheeuws

Urodziła się 05.IV.1929 r. Jest wdową po doktorze Moisesie Frumencio da Costa Gomezie (1907-1966), premierze państwa w latach 1949 i 1951-1954. Należy do Narodowej Partii Ludowej (PNP). W 1969 r. weszła w skład parlamentu. Od 1970 do 1977 r. sprawowała urząd ministra zdrowia, ochrony środowiska, opieki społecznej, młodzieży, sportu, kultury i rekreacji. W okresie VIII-?.1977 r. była pierwszą kobietą-premierem Antyli Holenderskich i zarazem pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku w historii Karaibów oraz Ameryki Północnej. Radzie Ministrów szefowała krótko, gdyż już w X.1977 r. władzę oddał jej następca, Leo A.I. Chance z WIPM. W trakcie swego premierostwa Lucinda piastowała również tekę ministra ds. generalnych (obejmujących m.in. politykę zagraniczną i obronę). W latach 1971-1977 była wiceprzewodniczącą PNP. Od ok. roku 1995 jest członkinią Rady Radców. Do swego rządu mianowała tylko 1 kobietę, Faustianę M. Frank, jako ministra edukacji.