WŁADCZYNIE 1250

Łucja di Caccamo-Segni

Była córką hrabiego Pawła di Caccamo-Segni oraz stryjeczną lub cioteczną wnuczką papieża Innocentego III. W 1235 r. została drugą żoną Boemunda V, księcia Antiochii i hrabiego Trypolisu. Ich dziećmi byli Boemund VI i Placencja z Antiochii. Boemund V zmarł w I.1252 r. Nowym księciem Antiochii i hrabią Trypolisu został Boemund VI. Regencję w jego imieniu sprawowała Luciana. Stała się bardzo niepopularna z powodu zbyt wielkich wpływów jej rzymskich faworytów. Złościło to miejscowych baronów. Papież Innocenty IV zgodził się uznać z tego powodu Boemunda VI pełnoletnim kilka miesięcy wcześniej. Nowy władca był jednak słaby i Luciana nadal miała wpływ na rządy. Data jej śmierci nie jest znana.