WŁADCZYNIE 500-750

Lu Lingxuan

Była piastunką cesarza Gao Wei (panował w latach 569-578 pod imieniem Houzhu), ostatniego władcy Północnego Qi. Lu Lingxuan była około 20-letnią mężatką i matką syna, kiedy, około 534 r., dostała się do pałacu. Cesarz miał zaledwie 12 lat, gdy zmarł jego ojciec. Ufał swej piastunce zupełnie. Przez krótki czas mianował ją nawet Cesarzową Lewicy, ale ona wkrótce odrzuciła ten zaszczyt. Piastowała także bardzo ważne stanowisko Nadzorczyni Pałacu, które dawało jej stały dostęp do cesarza. Przez to miała dominujący wpływ na sprawy państwowe. Jej krewni obejmowali wysokie urzędy. W 578 r. popełniła samobójstwo, gdy dowiedziała się, że jej syn zbiegł do wrogów z Północnego Chou.