GUBERNATORKI GENERALNE

Louise Agnetha Lake-Tack

Urodziła się 26.VII.1944 r. w Long Lane Estate w parafii Świętego Filipa na Antigui. Ukończyła szkołę rządową (Government School) w Freetown. Potem uczęszczała do Szkoły Średniej dla Dziewcząt Antigui w parafii Świętego Jana. Po jej ukończeniu wyjechała do wielkiej Brytanii, gdzie uczyła się pielęgniarstwa w szpitalu Charring Cross. Po ukończeniu studiów pielęgniarskich pracowała w państwowym szpitalu kardiologicznym oraz w klinice Harley Street. Następnie skończyła studia prawnicze i od 1995 r. była sędzią w sądach Marylebone i Horseferry Magistrate. Urzędowała także w sądach apelacyjnych Pocock Street Crown Court i Middlesex Crown Court. Od 1983 r. jest członkinią Narodowego Stowarzyszenia Antigui i Barbudy. Zasiada również w komitecie Niezależnej Służby Kościelnej Antigui i Barbudy w Londynie. 17.VII.2007 r. została pierwszą w historii Antigui i Barbudy kobietą-gubernatorem generalnym. Antigua i Barbuda jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest królowa Wielkiej Brytanii. Pani Lake-Tack, jako gubernator generalna, jest jej oficjalną przedstawicielką. Powołuje premiera, a na jego wniosek — pozostałych członków rządu. Gubernator generalny jest zobowiązany\a do działania zgodnymi z zaleceniami premiera i ministrów, z ściśle określonymi wyjątkami. Te wyjątki to sytuacje, gdy jest wykonawcą konstytucyjnych konsekwencji decyzji innych organów państwowych (np. pozbawienie urzędu na skutek decyzji trybunału, albo odwołanie premiera na skutek wotum nieufności w parlamencie). Artykuł 81. konstytucji nakazuje dokładne i regularne informowanie gubernatora o wszystkich sprawach związanych z rządem.