WŁADCZYNIE 500-750

Lou Zhaojun

Urodziła się w 501 r. Jej ojcem był bogaty kupiec Lou Gan. Dorastała w Pingcheng. Przed 521 r. wyszła za mąż za żołnierza Gao Huana. W 521 r. przyszedł na świat ich syn, Gao Czeng. Mieli jeszcze pięciu synów (Gao Yang, Gao Yan, Gao Dan, Gao Yu (高淯) i Gao Ji) oraz dwie córki. Wkrótce rozpoczęła się ich droga na szczyty władzy. Jej mąż dominował nad cesarzami z Dynastii Północnego Wei w latach 531-547 (do swej śmierci). W okresie 547-549 regentem w imieniu cesarza Siao Czing Ti (panował w latach 534-550) z Dynastii Wschodniego Wei był jej najstarszy syn. Cesarz Siao Czing Ti mianował Zhaojun cesarzową-wdową. Była wpływową politycznie postacią za rządów cesarza Wen Śuana Ti (panował w okresie 550-559) z Dynastii Północnego Czi. Po jego śmierci, w 559 r., próbowała bezskutecznie osadzić na tronie swego syna, Gao Yana. Została uprzedzona i nowym monarchą został cesarz Fei Ti, syn zmarłego władcy. Doszło do walki o władzę między różnymi dworskimi frakcjami. W 560 r. p.n.e. cesarzowa Lou wydała edykt, na mocy którego cesarz Fei został zdetronizowany. Nowym władcą uczyniła Gao Yana jako cesarza Siao Czao Ti. W 562 r. kolejnym władcą został Wu Czeng Ti, jeszcze jeden syn cesarzowej Lou. Zmarła ona wiosną tego samego roku. Współrządziła w latach 525-562.