WŁADCZYNIE 316-1

Liwia Druzylla

Urodziła się 30 stycznia 58 p.n.e. jako córka Marka Liwiusza Druzusa Klaudianusa i Alfidii. Jej matka, Alfidia, nie pochodziła ze znaczącego rodu, ale ojciec, urodzony jako Appius Klaudiusz Pulcher i adoptowany w dzieciństwie przez Marka Liwiusz Druzusa, trybuna w 91 p.n.e. zapewnił jej prestiż rodów Liwiuszy i Klaudiuszy. Liwia Druzylla poślubiła swojego kuzyna, Tyberiusza Klaudiusza Nerona, gdy miała około 15 lat. Urodził im się syn, przyszły cesarz Tyberiusz (panował w latach 14-37), a gdy była w szóstym miesiącu ciąży z drugim synem, Druzusem (ojcem późniejszego cesarza Klaudiusza) poślubiła Oktawiana Augusta (w 38 p.n.e.). Rozwód i małżeństwo zaaranżował Oktawian, który potrzebował politycznych koneksji Liwiuszów i Klaudiuszy. Ich małżeństwo trwało ponad pięćdziesiąt lat i cechowało się wzajemną lojalnością i szacunkiem. Było jednak bezdzietne, jedyne ich dziecko urodziło się martwe. Pozycja pierwszej damy cesarskiego dworu, powiązania rodzinne i prywatne bogactwo pozwoliło jej odgrywać znaczącą rolę przez całe życie. Jej bezpośrednimi potomkami byli wszyscy cesarze dynastii julijsko-klaudyjskiej. Była oskarżana, że dla zapewnienia tronu swojemu synowi w zbrodniczy sposób pozbywała się kolejnych pretendentów do sukcesji po Auguście. Dzięki jej zabiegom August adoptował Tyberiusza i wyznaczył go na swojego następcę. Po śmierci Augusta (w 14 r. n.e.) zgodnie z jego wolą Liwia została członkiem jego familii i odtąd była nazywana Julia Augusta. Senat uznał postanowienia testamentu za zrównanie Liwii z Tyberiuszem i powierzenie jej współrządów. Podobnie odebrała to sama Liwia.Tyberiusz był niechętny jej wpływom i nie powrócił do Rzymu nawet na jej pogrzeb. Zmarła w 29 r. n.e. Julia Augusta została zaliczona w poczet bogów w 42 n.e. jako Diva Augusta przez Klaudiusza, jej wnuka.

Biogram ten pochodzi z Wikipedii.