WŁADCZYNIE 500-750

Ling Tai Hu

Jako Pani Hu była konkubiną cesarza Śuana Wu Ti (panował 499-515). Pochodziła z ludu Han. Jej ojciec Hu Guozhen był ministrem, a matka pochodziła z klanu Huangfu. Ciotka ze strony ojca była mniszką w buddyjskim klasztorze. W 510 Pani Hu urodziła cesarzowi syna - Suzonga. Dwa lata później został on mianowany następcą tronu. W 515 r., po śmierci ojca, został cesarzem Siao Ming Ti. Władzę w jego imieniu sprawował generał Yu Zhong. Trwało to jednak bardzo krótko. Pani Hu wkrótce pokonała regenta i cesarzową-wdowę Gao i, już jako cesarzowa-wdowa Ling Tai Hu, objęła władzę. W 520 r. utraciła władzę i została umieszczona w areszcie domowym. Regentem został Tuoba Cha. Jego rządy były nieudolne i oficjele i książęta zapragnęli usunąć go. Jednak cesarz nie podejmował żadnego działania. Zorganizowano więc jego spotkanie z matką, która namówiła go do usunięcia regenta. W 525 roku ponownie została regentką i obsadziła Hanami wiele urzędów. Dorosły już syn chciał się wyzwolić z wpływów matki i w 528 r. wezwał w tym celu Er-zhu Ronga, przywódcę ludu Xiongnu w Szansi. Gdy Hanowie dowiedzieli się o tym, zamordowali cesarza. Nie było męskiego dziedzica tronu. Cesarzowa Ling osadziła na tronie swą wnuczkę, córkę Suzonga. Wkrótce okazało się to jednak nie do zaakceptowania i dziewczynka została zastąpiona na tronie przez dwuletniego cesarza Ling-t'ao Wanga. W 530 r. cesarzowa Ling została utopiona.