MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Lillian Estella Patel

Urodziła się 21.II.1951 r. W latach 1996-1999 pełniła funkcję ministra ds. kobiet, dzieci, rozwoju i opieki społecznej. Od 1999 do 2000 r. była ministrem zdrowia i populacji. W okresie 01.III.2000-13.VI.2004 była szefową dyplomacji Malawi. Od 13.VI.2004 r. do 31.VII.2005 r. była ministrem pracy i szkolenia zawodowego. Zasiada w parlamencie z ramienia Zjednoczonego Frontu Demokratycznego. W wyborach parlamentarnych z 19.V.2009 r. utraciła mandat poselski w Zgromadzeniu Narodowym.