MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 
AMBASADORKI PRZY ONZ W NOWYM JORKU

Lila Hanitra Ratsifandrihamanana

Urodziła się 19.XI.1959 r. Znana także jako Ramatoa Ratsifandrihamanana Lia. W okresie 1979-1985 uczyła się w Szkole Górniczej w (dzisiejszym) Petersburgu w (ówczesnym) ZSRR. Uzyskała stopień inżyniera górnictwa, geofizyki i geologii. W 1991 r. ukończyła kurs dokształcający w Tuluzie we Francji (SITEL). W 1993 r. nostryfikowała (applied) na Madagaskarze dyplom z geologii. Rok później została wykładowczynią na Uniwersytecie Liège w Belgii. W latach 1997-1998 była ministrem badań naukowych, a od 31.VII.1998 r. do 28.II.2002 r. - ministrem spraw zagranicznych. Od 2002 do 19.XII.2006 r. była ambasadorką Madagaskaru w Senegalu, Mali, Burkina Faso, Maroku, Republice Zielonego Przylądka oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Rezydowała w Dakarze, stolicy Senegalu. 19.XII.2006 r. została stałą obserwatorką Unii Afrykańskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jest żoną Manantsoa Rakotonavanhy oraz matką jednej córki i dwóch synów.