WŁADCZYNIE 1-500

Liang Na (116-150)

Dwie z sióstr jej dziadka były konkubinami cesarza Czang Ti (panował w latach 75-88), a jedna z nich, Pani Liang, urodziła przyszłego cesarza Ho Ti (panował w latach 88-106). Została jednak zamordowana w 83 r. na rozkaz cesarzowej Dou, żony cesarza Czang Ti. Znaczyło to polityczny upadek rodziny Liang. Zmieniło się to po śmierci cesarzowej Dou w 97 r. Wtedy to klan Liang mógł wrócić do pałacu, a trzej bracia zmarłej Pani Liang zostali markizami. Liang Szang, ojciec Liang Na, odziedziczył ziemie po swoim ojcu w 126 r. Dwa lata później jego córka weszła w skład haremu cesarza Szun Ti (125-144). Przyznano jej tytuł Szanownej Pani, najwyższej rangą konkubiny. Została faworytą cesarza. 02.III.132 r. Szun Ti podniósł ją do rangi Cesarzowej. Relacje cesarza z klanem Liang były na tyle dobre, że mianował on ojca swej żony na regenta, Pałacowego Nadzorcę (wysoki urząd z stałym dostępem do władcy) oraz pułkownikiem w Armii Północnej i szefem policji w stolicy. W 135 r. Liang Szang został wodzem naczelnym Armii Północnej i regentem. Ojciec cesarzowej zmarł w 141 r., ale na stanowisku zastąpił go jego najstarszy syn Liang Ji, który wraz z siostrą-cesarzową kontrolował dwór. Liang Na była jednak bezdzietna a matką jedynego syna Szun Ti, Liu Binga, była konkubina, Pani Yu. Szun Ti zmarł w 144 r., a na tron wstąpił jego syn jako cesarz Cz'ung Ti. Był on dzieckiem więc regencję objęła Liang Na, podniesiona do godności Cesarzowej Wdowy. Matka cesarza, choć dała jego poprzednikowi także córkę, została tylko Wielką Panią Yu. Jednak to dziecko-cesarz zmarło w 145 r. po kilku miesiącach panowania. Cesarzowa Liang wybrała na cesarza Liu Zuana, praprawnuka cesarza Czang Ti, urodzonego w 138 r. Został on cesarzem Chin pod imieniem Czy Ti.  Oczywiście prawdziwa władza spoczywała w rękach Liang Na. Ale także i ten mały władca zmarł zaledwie rok po intronizacji. W 146 r. Liang wybrała na cesarza Liu Zhi, który panował jako Huan Ti, urodzonego w 132 r. Ten sprawował władzę do 168 r. Wcześniej regentka zaręczyła go ze swą młodszą siostrą Liang Nüying. Ten związek miał wzmocnić pozycję jej i jej rodziny na dworze. Odtąd obie siostry i brat wspólnie rządzili Chinami. Huan Ti wszedł w wiek męski w 148 r., ale Liang Na nadal sprawowała regencję przez następne 2 lata. Zrezygnowała ze sprawowania władzy na początku 150 r. Zmarła 06.IV.150 r.