WŁADCZYNIE 1150

Li Ciyi

Urodziła się w 1144 r. w Anyang. Jej ojciec, Li Dao, był komisarzem wojskowym. Została żoną cesarza Chin Kuang Tsunga, który panował w latach 1189-1194. Faktyczną władczynią Chin, z powodu niestabilności psychicznej cesarza, była cesarzowa Li Ciyi. Po śmierci męża otrzymała tytuł cesarzowej wdowy. Zmarła w 1200 r.