PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Leonne Theodore-John

Urodziła się 19.X.1969 r. Należy do Zjednoczonej Partii Robotniczej (UWP). W VII.1989 r. uzyskała dyplom sekretarki w Arthur Lewis Community College. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wolverhampton i Uniwersytecie Northumbria. Jest członkinią palestry w Anglii i Walii (od 2005 r.) oraz Saint Lucii. Pracowała w Wschodniokaraibskim Sądzie Najwyższym. Prowadzi wraz z mężem Nicholasem Johnem własną kancelarię prawniczą. Stała na czele partyjnej grupy UWP Kobiety w Akcji. 23.V.1997 r. bez powodzenia kandydowała do Izby Zgromadzenia z ramienia UWP. 19.IV.2010 r. została przewodniczącą Senatu.