WŁADCZYNIE 1-500

Leoncja

Urodziła się w 457 r. jako młodsza córka cesarza bizantyńskiego Leona I i cesarzowej Aelii Weryny. Była młodszą siostrą cesarzowej Aelii Ariadna. Jej pierwszym mężem został w 470 r. Juliusz Patrycjusz, syn alańskiego wodza Aspara. Był on bardzo wpływową politycznie osobą. W następnym roku cesarz kazał zamordować Aspara i jego drugiego syna, Ardabura. Juliusz, mimo ciężkich obrażeń, uciekł z zasadzki. Później pozbawiono go urzędów, ale zachowano przy życiu. Leoncja rozwiodła się z nim w 474 r. Jej kolejnym mężem został Marcjan, syn byłego cesarza zachodniorzymskiego Antemiusza. Cesarz Leon I zmarł 18.I.474 r. W 478 r. Leoncja i Marcjan wzniecili bunt przeciwko cesarzowi Zenonowi, szwagrowi Leoncji. Sami chcieli sięgnąć po władzę nad Bizancjum. Ponieśli klęskę rok później i zostali wygnani do Izaurii. Data śmierci Leoncji nie jest znana.