PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000

Leni Fischer

Urodziła się 18.VII.1935 r. w Haltern w Kreis Recklinghausen. W 1955 r. zdała maturę w Rheine. Cztery lata później ukończyła filologię, języki angielski oraz francuski i historię na Westfalskim Uniwersytecie w Münster. Wiele razy przebywała w celach naukowych w Anglii i Francji. Potem pracowała w szkolnictwie realnym. Przez długie lata pracowała przy kształceniu dorosłych, była nawet dyrektorką Wyższej Szkoły Ludowej (Volkshochschule) w Neuenkirchen. W 1968 r. wstąpiła do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Do 1986 r. była wiceprzewodniczącą CDU w Westfalii-Lippe. Od tego czasu zasiadała w zarządzie krajowym partii w Nadrenii Północnej-Westfalii. Od 1975 r. do 1986 r. była przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet CDU (CDU-Frauenvereinigung) w Westfalii-Lippe. W latach 1987-91 stała na czele Unii Kobiet CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii. Od 1981 r. do 1990 r. była zastępczynią federalnej przewodniczącej Unii Kobiet CDU. Od 1976 r. zasiadała w Bundestagu. Od II.1985 r. była przedstawicielką Republiki Federalnej Niemiec w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Zasiadała także w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii Zachodnioeuropejskiej. W latach 1994-95 kierowała frakcją Europejskiej Partii Ludowej (EVP) w  Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od I.1996 r. do 1999 r., jako pierwsza kobieta, pełniła funkcję przewodniczącej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prywatnie jest katoliczką, mężatką i matką trojga dzieci.