MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Laure Olga Gondjout

Urodziła się 18.XII.1953 r. w Paryżu. Jej ojciec, Père Paul Indjendjet Gondjout, był senatorem w Pałacu Luksemburskim, a potem pierwszym przewodniczącym gabońskiego Zgromadzenia Narodowego oraz przewodniczącym Sądu Najwyższego. Laure ukończyła studia z literatury nowoczesnej oraz dyplom tłumacza z trzech języków na Paryskim Uniwersytecie Katolickim. W 1978 r. uzyskała dyplom tłumaczki na Politechnice Środkowolondyńskiej (Polytecnich of Central London).

W VII.1978 r. rozpoczęła pracę tłumaczki w głównej siedzibie Afrykańskiego Banku Rozwoju w Abidżanie. Członkinią gabinetu prezydenta Gabonu została w 1984 r. jako prezydencka doradczyni ds. afrykańskich i międzynarodowych. Potem była tam zastępczynią sekretarza generalnego oraz sekretarz generalną Rady Ministrów. Równocześnie, w latach 1995-2001, zasiadała w zarządzie Afrykańskiego Banku Rozwoju w Abidżanie. Reprezentowała tam interesy Gabonu, Beninu, Burkina Faso, Republiki Zielonego Przylądka, Republiki Środkowoafrykańskiej, Mali, Nigru, Senegalu i Czadu. 21.I.2006 r. została ministrem-delegatem (wiceministrem?) ds. zagranicznych, współpracy, frankofonii i integracji regionalnej. Funkcję tę piastowała do 2007 r., kiedy to objęła tekę ministra komunikacji, poczty, telekomunikacji, nowych technologii i informacji. 06.II.2008 r. została ministrem spraw zagranicznych, współpracy, frankofonii i integracji regionalnej. 07.X.2008 r., po przebudowie rządu, objęła tekę ministra komunikacji, poczty, telekomunikacji, nowych technologii i informacji. 17.X.2009 r. została ministrem komunikacji, usług pocztowych i gospodarki cyfrowej. Pani minister słynie ze swej energii oraz z zamiłowania do tańca, muzyki i kultury afrykańskiej.