KOBIETY P.O.-PREMIERA

Laura Ampa

Jest członkinią parlamentu Bougainville.

22.I.2009- minister ds. kobiet (równości płci) i wspólnoty,
12-?.II.2009 p.o. prezydenta Bougainville w trakcie nieobecności prezydenta Jamesa Tanisa i wiceprezydenta Ezekiela Massata.