WŁADCZYNIE 316-1

Laodike

Była córką króla Pontu Mitrydatesa V Euergetesa i królowej Laodike. Władca ten chciał przejąć kontrolę nad Kapadocją i w tym celu wydał swą córkę za mąż za Ariaratesa VI Epifanesa Filopatora, króla tego kraju. Z tego związku pochodzili: Ariarates VII Filometor (przyszły król Kapadocji), Ariarates VIII Epifanes (przyszły król Kapadocji) i Nysa (przyszła żona króla Bitynii Nikomedesa IV Filopatora). Mitrydatesowi nie udało się jednak przekształcić Kapadocji w satelickie państwo Pontu. Jego syn, Mitrydates VI Eupator, zamordował szwagra w 116 r. p.n.e. z pomocą kapadockiego arystokraty Gordiosa. Po śmierci Ariaratesa VI królestwo było rządzone krótko w imieniu synów przez wdowę Laodikę. W czasie tego okresu królestwo zostało zagarnięte przez Nikomedesa III Euergetesa, władcę Bitynii. Mitrydates VI chciał posiłki wojskowe siostrze, by ta przepędziła najeźdźcę.  Laodike zawarła jednak z Nikomedesem układ i postanowiła poślubić go. Król Pontu usunął z Kapadocji wojskowe oraz wprowadził na tron Ariaratesa VII Filometora, swego siostrzeńca. Działanie te nie było jednak bezinteresowne. Po kilku miesiącach chciał, żeby Gordios, morderca ojca młodego króla, powrócił do ojczyzny. Postanowił dzięki niemu mieć pretekst do zajęcia kraju. Ariarates VII był bardzo oburzony na plany wuja. Zebrał więc wielkie wojsko, miał także pomoc sąsiednich królów. Mitrydates VI natomiast sformował armię liczącą 80 tys. piechoty, 10 tys. konnicy oraz 600 wozów z przymocowanymi kosami. Obawiając się wyniku bitwy, zaprosił siostrzeńca na rozmowy. Wziął ze sobą sztylet schowany w opasce biodrowej. Ariarates wysłał żołnierza, by zrewidował go. Podczas rewidowania podbrzusza, Mitrydates zażartował, aby nie znalazł innej włóczni. W ten sposób uchronił się przed zdemaskowaniem. Odsunął na bok Ariaratesa na bok, niby na rozmowę cztery oczy. Zamordował go na oczach obu wojsk. Zagarnięte królestwo siostrzeńca dał swemu ośmioletniemu synowi Ariaratesowi IX Eusebesowi Filopatorowi. Gordiosa uczynił regentem i opiekunem syna. Po pewnym czasie mieszkańcy Kapadocji, będąc niezadowoleni z rządów namiestników, zbuntowali się przeciwko królowi pontyjskiemu. Wezwali z Azji młodszego brata zamordowanego władcy do ojczyzny, Ariaratesa VIII Epifanesa. Jego pontyjski wuj pokonał go w walce i usunął z Kapadocji. Wkrótce młodzieniec nabawił się choroby ze zgryzoty i zmarł. Nikomedes III Euergetes, obawiając się najazdu króla Pontu na Bitynię, postanowił wysłać do Rzymu chłopca, jako trzeciego syna Ariaratesa VI. Wysłał go tam wraz Laodike, jego rzekomą matką. W senacie rzymskim mieli się ubiegać o tron Kapadocji. Dalsze losy królowej nie są znane.