GUBERNATORKI 1991-1995

Lale Aytaman

Urodziła się 01.I.1944 r. w Stambule. Ukończyła tamtejszą Austriacką Szkołę Średnią Świętego Jerzego. W ramach wymiany była w 1962 r. uczennicą w Phoenix w stanie Arizona w USA. Studiowała literaturę niemiecką na Uniwersytecie Stambulskim. Potem wyjechała do Hamburga w Republice Federalnej Niemiec, gdzie kontynuowała edukację i zdobyła stopień doktorski. Wykładała na Uniwersytecie Boğaziçi. W okresie 06.VII.1991-1995 była gubernatorką prowincji Mugla. Piastowała to stanowisko jako pierwsza kobieta w historii Turcji. W latach 1995-1999 była posłanką w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym z ramienia Partii Ojczyźnianej (ANAP). Przewodziła także Europejskiemu Komitetowi ds. Środowiska i Regionów oraz była wiceprzewodniczącą grupy (frakcji?) Europejskich Demokratów (konserwatyści). Wchodziła w skład tureckiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz do Unii Zachodnioeuropejskiej. Była pierwszą osobą narodowości tureckiej, która stanęła na czele jednej z komisji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Była to komisja ds. środowiska oraz władz rządowych i regionalnych. Wchodzi w skład honorowych członków Rady Europy. Jej mężem jest, emerytowany już, dyplomata Reha Aytaman. Mają jednego syna, Osmana.