PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Laima Liucija Andrikienė (1958-)

Urodziła się w Druskiennikach. Oto jej CV:

1964-1975 uczennica szkoły średniej w Druskiennikach,
1966-1973 uczennica 7-letniej Szkoły Muzycznej w Druskiennikach (klasa fortepianu),
1975-1980 studentka na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej i Finansów Uniwersytetu w Wilnie - magisterium uzyskała z matematyki i ekonomii,
1986 uzyskała doktorat z ekonomii,
1980-1982 inżynier w Centrum Komputerowym Instytutu Badań Gospodarki Rolnej,
1982-1988 pracownik naukowy w tym samym instytucie,
1988-1989 pracownik naukowy na Wydziale Gospodarki Rolnej na Uniwersytecie Manchester w Wielkiej Brytanii,
1989-1990 asystentka wicepremiera w rządzie Litwy,
1990-1992 członkini Rady Najwyższej (parlamentu) Litwy, podpisała deklarację przywracającą niepodległość Litwy, członkini komisji spraw zagranicznych, członkini komisji budżetowej i finansów, przewodnicząca parlamentarnej grupy wsparcia dla Tybetu,
1
991 wiceminister handlu, członkini komisji spraw zagranicznych, przewodnicząca parlamentarnej grupy wsparcia dla Tybetu, wiceprzewodnicząca litewsko-brytyjskiej grupy parlamentarnej, członkini litewskiej delegacji do Unii Międzyparlamentarnej,
1992 wiceprzewodnicząca parlamentu,
1992-1996 posłanka do Sejmu, 
1992-93 kanclerz (sekretarz generalna) Sejmu,
1996- wybrana ponownie do Sejmu, członkini komisji spraw zagranicznych i komisji spraw europejskich, 
1996 minister przemysłu i handlu,
1996-98 minister ds. europejskich,
VII.1998-? przewodnicząca litewskiej delegacji do Zgromadzenia Bałtyckiego,
XI1998-V.1999 przewodnicząca Zgromadzenia Bałtyckiego,
1999-? wice
przewodnicząca Zgromadzenia Bałtyckiego,
1999 przewodnicząca frakcji parlamentarnej Związku Ojczyzny (konserwatyści),
1999- przewodnicząca Ojczyźnianej Partii Ludowej (dokonała rozłamu w Związku Ojczyzny).

Była członkinią Sajudisu (Litewskiego Ruchu na rzecz Przebudowy). W 1990 r. kandydowała do parlamentu popierana przez Sajudis i Litewską Unię Więźniów Politycznych i Deportowanych. Była jedną z założycieli Litewskiego Związku Ojczyzny i jego członkinią w latach 1993-1998. W owym czasie zasiadała w komitecie wykonawczym partii i kierowała jej komisją ds. stosunków międzynarodowych. W latach 1995-1998 stała na czele komisji europejskiej partii, która miała formułować i wprowadzać w życie politykę partii polegającą na integracji Litwy z Unią Europejską. Od I.1999 r. jest bezpartyjną, niezależną posłanką. 23.X.1999 r. podpisała Deklarację Założycielską konserwatywnej Ojczyźnianej Partii Ludowej. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i pisała do wielu gazet o kwestiach związanych z prawami człowieka, obroną narodową, bezpieczeństwem, polityką zagraniczną, reformami gospodarczymi i prywatyzacją. Opublikowała ok. 50 artykułów na tematy związane z ekonomią, gospodarką rolną i polityką. W 1994 r., w Waszyngtonie w USA, brała udział w programie United States Information Agency (USIA) dotyczącym bezpieczeństwa i obrony. Od I. do V.1996 r. wykładała na Wydziale Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgtown w Waszyngtonie. Jest mężatką i matką syna Sarunasa. Mówi po litewsku, angielsku i rosyjsku.