WŁADCZYNIE 1000-1100

Kunigunde von Meißen

Urodziła się ok. 1055 r. jako córka margrabiego Ottona I von Weimar-Meißen i Adeli von Löwen. Ok. 1073 r. wydano ją za mąż za księcia Włodzimierza, Jaropełka. Został on zamordowany 25.XI.1086 r. Z tego małżeństwa pochodziła córka Matylda oraz synowie Jarosław i Wiaczesław. Jeszcze przed 1087 r. kolejnym mężem Kunigunde został Kuno von Northeim, hrabia Beichlingen. Spłodzili cztery córki: Matyldę, Adelę, Liutgardę i Kunigunde. Kuno został zamordowany w 1103 r. W 1110 r. po raz ostatni wyszła za mąż za Wiprechta von Groitzscha, margrabiego Marchii Wschodniej. Kunigunde von Meißen od 1078 r. była dziedziczną hrabiną Beichlingen (jej drugi mąż dostał ten tytuł po zawarciu małżeństwa?). Zmarła po 20.III.1117 r. a przed 1124 r.