WŁADCZYNIE 1300

Kunegunda Czeska

Urodziła się w I.1265 r. jako córka króla Czech Przemysła II Ottokara i i jego drugiej żony Kunegundy. W 1276 r. została zaręczona z Hartmannem, synem króla Niemiec Rudolfa I Habsburga. Zaręczyny potem zerwano, a Kunegunda 08.IX.1277 r. została klaryską w Pradze. Pozostała w nim aż do dnia, w którym jej brat Wacław II ją odebrał i w pierwszej połowie 1291 r. wydał za mąż za księcia mazowieckiego Bolesława II. Ich dziećmi byli: Wacław Płocki, Eufrozyna Mazowiecka i Berta (?). W 1300 r. mąż odesłał Kunegundę do Pragi. 22.VII.1302 r. wstąpiła ona do zakonu benedyktynek w kłasztorze św. Jerzego w Pradze. 19.IX.1302 r. została tam opatką. Godność tę piastowała do śmierci. Zmarła 27.XI.1321 r.