WŁADCZYNIE 1300

Kunegunda Łokietkówna

Urodziła się najpóźniej w 1297 r. jako córka księcia (później króla Polski) Władysława I Łokietka i Jadwigi Kaliskiej. Około 1310 r. wyszła za mąż za Bernarda Świdnickiego, księcia na Jaworze, Świdnicy i Ziębicach (od 1322 r. tylko na Świdnicy). Ich dziećmi byli: Bolko II Mały, Henryk II, Konstancja Świdnicka, Elżbieta i Beata. Książę Bernard zmarł 06.V.1326 r. Do 1329 r. Kunegunda rządziła księstwem świdnickim w imieniu synów jako regentka. W 1329 r. lub na początku 1330 r. Kunegunda poślubiła księcia saskiego Rudolfa II Askańczyka. Ich jedynym dzieckiem był Mieszko. Księżna zmarła 09.IV.1331 r.

Źródła:

1. red. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999.