WŁADCZYNIE 750-1000

Kunadavai

Była córką króla Sundary i najstarszą siostrą króla Rajaraji I (panował w latach 985-1013). To właśnie za rządów tego ostatniego miała olbrzymi wpływ na sprawy państwa. Wyszła za mąż za księcia Wimaladitję. Zmarła w 1016 r.