MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH W BYŁYM ZSRR
WICEPREMIERZY W BYŁYM ZSRR

Kulpina Konduczałowa (1920-)

W latach 1940-43 była wiceprzewodniczącą parlamentu w dystrykcie Tienszan, a w okresie 1947-49 wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej (parlamentu). Od 1952 do 1953 r. zasiadała w Komitecie Centralnym Partii Komunistycznej Kirgistanu. W latach 1952-62 była członkinią Biura Politycznego Partii Komunistycznej Kirgistanu. Od 1953 do 1963 r. pełniła funkcję ministra spraw zagranicznych, a w latach 1953-59 była wicepremierem. Przez 13 lat, od 1969 do 1982 r., kierowała resortem kultury. W latach 1958-66 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Federacji w Radzie Najwyższej ZSRR.