MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Kristiina Ojuland

Urodziła się 17.XII.1966 r. w Kohtla-Järve w Estonii.

1985 ukończyła naukę w szkole średniej nr 1 w Jõhvi,
1990 ukończyła studia prawnicze (stopień bakałarza) na uniwersytecie w Tartu,
1990-1992 - pracuje jako specjalistka w Departamencie Projektów Legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
1992 zdobyła dyplom Estońskiej Szkoły Dyplomacji (naukę pobierała również w wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej),
1992-1994  pierwsza sekretarz w Departamencie Politycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz reprezentantka Estonii w Radzie Europy,
1994-1996  dyrektor w Estońskim Stowarzyszeniu Nadawców,
1994- posłanka do Zgromadzenia Państwowego (Riigikogu),
1996-2002  członkini rady miejskiej Tallina,
1996-2002  wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
1997-2001  dyrektor ds. integracji europejskiej na Międzynarodowym Uniwersytecie Concordia,
1999-2002 przewodnicząca frakcji Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy,
28.I.2002-10.II.2005 minister spraw zagranicznych (została zdymisjonowana z powodu zaginięcia w ministerstwie 91 dokumentów zawierających tajemnice państwowe z lat 1996-2004 - według mediów zaginione dokumenty z ministerstwa wynieśli poprzedni ministrowie. Jej dymisja wywołała kryzys rządowy. Obrażeni zwolnieniem swego człowieka posłowie
Estońskiej Partii Reform nie chcieli dłużej pozostawać w rządzącej Estonią koalicji centroprawicowej.),
22.VI.2004
w wyborach na sekretarza generalnego Rady Europy pani Ojuland zdobyła 51 głosów i zajęła trzecie miejsce,
02.IV.2007-2009 pierwsza wiceprzewodnicząca
Zgromadzenia Państwowego (Riigikogu),
2009- członkini Parlamentu Europejskiego (przystąpiła do grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy).

Jest członkinią Estońskiej Partii Reform i jej sekretarzem ds. zagranicznych. Jest także wiceprzewodniczącą Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform. Mówi po angielsku, rosyjsku i francusku. W latach 1987-2000 jej mężem był Erik Siigur Obecnie pozostaje w wolnym związku z biznesmenem Raimo Kägu. Członkini Kobiecego Klubu Reform NAIRE.