WŁADCZYNIE 316-1

Kratezykleja

Była matką króla Kleomenesa III (panował w latach 235-219 p.n.e.). Uczestniczyła aktywnie w reformowaniu państwa, wspierała polityczne ambicje syna i pomagała mu finansowo. Nawet poślubiła w tym celu jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Sparcie, choć nie miała już ochoty na powtórne zamążpójście. Gdy Kleomenes przegrał wojnę z Achajami i wojskami króla Macedonii Antygonosa, swą pomoc zaoferował mu król Egiptu Ptolemeusz III. W zamian zażądał jego matki i dzieci jako zakładników. Kleomenes długo się nad tym zastanawiał, ale matka zgodziła się na to natychmiast, gdy jej o tym powiedział. Już w Egipcie królowa dowiedziała się o tym, że Ptolemeusz pertraktuje z Antygonosem, i że Achajowie zaproponowali Kleomenesowi rozejm. Ten jednak nie chciał podjąć żadnej decyzji bez konsultacji z Ptolemeuszem ze względu na matkę i dzieci. Wtedy to Kratezykleja wysłała do niego list ze słowami "by w poczynaniach swoich kierował się tylko tym, co przynosi zaszczyt i korzyść Sparcie, a nie liczył się ciągle tylko z Ptolemajosem z powodu jednej staruszki i jednego dziecka". Kleomenes jednak poniósł klęskę i musiał schronić się w Egipcie. Przez pewien czas liczył na pomoc Ptolemeusza w odzyskaniu tron, ale wkrótce na tron wstąpił Ptolemeusz IV, który kazał zamordować Kleomenesa, Kratezykleję i jej wnuki (w 219 r. p.n.e.).