WŁADCZYNIE 1-500

Konstantyna

Urodziła się ok. 315 r. jako córka cesarza Konstantyna Wielkiego i cesarzowej Fausty. W 335 r. wyszła za mąż za króla Pontu i Armenii Hannibalianusa. Po jego zamordowaniu po śmierci Konstantyna poślubiła ok. 350 r. poślubiła Konstancjusza Gallusa brata cesarza Juliana Apostaty. W 351 r. Gallus został podniesiony do rangi Cezara (cesarza) przez brata Konstatntyny, Konstancjusza II. Ona sama otrzymała tytuł Augusty. Była podobno chciwa i okrutna. Wraz ze swoim drugim mężem nadużywała władzy. Zmarła w 354 r. w Caeni Gallicani w Bitynii.