WŁADCZYNIE 1350

Komina Musaki

Znana także jako Komnina, Kanina, Komnena lub Kominia. Była córką despoty Jana Komnena Asena i Anny Paleologiny Angeliny. 26.IX.1371 r., po bezpotomnej śmierci swego brata Aleksandra, została panią Wlory. W tym samym roku poślubiła władcę Zety Balšę II. Ich jedynym dzieckiem była córka Rudina. Balša II zginął 18.IX.1385 r. pod Savrą w bitwie z albańskim władcą Karlo Thopią i sprzymierzonymi z nim Turkami. Komina została wtedy panią Kaniny, Beratu i Himary. W latach 1389-1390 była wasalką Wenecji z wysp Sasene i Torre di Pirgo. W 1391 r. wstąpiła do klasztoru i przyjęła imię Ksenia. Zmarła między 05.X.1395 a IX.1396 r. Jej następczynią została córka.