MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Kolinda Grabar-Kitarović

Urodziła się 29.IV.1968 r. w Rijece. Jest żoną Jakov Kitarovića i matką 2 dzieci.

Edukacja:

1986 ukończyła Los Alamos High School w Los Alamos w stanie Nowy Meksyk (USA),

1993 bakalaureat z języka angielskiego i hiszpańskiego oraz literatury na Fakultecie Filozofii na Uniwersytecie w Zagrzebiu,

VII-VIII.1995 specjalny intensywny kurs dyplomacji i języka niemieckiego w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (Austria),

1994 staż w Radzie Europy w Strasburgu (Francja),

1995 jednotygodniowy kurs naukowy w organizacjach międzynarodowych w Genewie (Szwajcaria),

IX.1995-VI.1996 studia podyplomowe z zakresu dyplomacji, prawa międzynarodowego, gospodarki i integracji europejskiej oraz szkolenie w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (Austria),

VI-VII.1995 kurs dyplomatyczny na Akademii Dyplomatycznej przy chorwackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

2000 magisterium z nauk politycznych po ukończeniu dwuletnich kursów podyplomowych z zakresu stosunków międzynarodowych na Fakultecie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu (praca magisterska miała tytuł "Tezy dotyczące stosunków amerykańsko-sowieckich podczas administracji Reagana i końca Zimnej Wojny"),

IX.2002-VI.2003 studia doktoranckie z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona w Dystrykcie Federalnym Wasyngton (USA).

Kariera zawodowa:

I.1992-I.1993 asystentka a potem doradczyni w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Technologii,

1993–1995 asystentka a potem główna doradczyni wiceministra spraw zagranicznych,

1995–1997 dyrektor Departamentu Ameryki Północnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

VIII.1997-X.1998 radczyni dyplomatyczna w Ambasadzie Chorwacji w Ottawie (Kanada),

X.1998-XII.2000 minister-radca w Ambasadzie Chorwacji w Ottawie (Kanada),

I.2001-XI.2003 minister-radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Kariera polityczna:

2003- sekretarz generalna ds. integracji europejskiej, członkini Komitetu Centralnego Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ) oraz zastępczyni kierownika kampanii HDZ,

23.XI.2003- członkini Izby Przedstawicieli (izby niższej parlamentu) z ramienia HDZ,

23.XII.2003-17.II.2005 minister integracji europejskiej,

09.IX.2004- szefowa negocjatorów z Unią Europejską w sprawie przystąpienia Chorwacji do tej organizacji oraz zastępczyni przewodniczącego delegacji ds. negocjacji dotyczących akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej,

17.II.2005-12.I.2008 minister spraw zagranicznych Chorwacji (jako pierwsza kobieta) i integracji europejskiej.

Znajomość języków obcych:

Znakomicie mówi po chorwacku, angielsku, hiszpańsku i portugalsku. Pasywnie zna język niemiecki, włoski i francuski.

Hobby:

Literatura, edukacja i ochrona dzieci, wędrowanie i bieganie w naturze, film.