WŁADCZYNIE 500-750

Kōgyoku-Saimei (594-661)

Za życia używała imienia książęcego Takara. Była pra-prawnuczką cesarza Bidatsu. W wieku kilkunastu lat została wydana za mąż za swego wuja, późniejszego cesarza Jomei. Mieli troje dzieci: księcia Nakanooe (późniejszego cesarza Tenji), księcia Oama (późniejszego cesarza Temmu) i księżniczkę Hashihito. W 629 r. Jomei wstąpił na tron, a 35-letnia Takara została cesarzową. 17.XI.641 r. jej mąż zmarł. Wpływowy ród arystokratyczny, Soga, ustalił kolejność do tronu po nim; teraz cesarzem miała zostać Takara, a po niej jej młodszy brat - Kotoku, a dopiero po nich synowie Jomei, ponieważ okazało się, że Takara jest kuzynką głowy rodu, Soga-no-Iruka. 18.II.642 r. 48-letnia Takara została intronizowana na cesarzową, stając się tym drugą w historii (po Suiko) kobietą na japońskim tronie i 35. władcą w historii tego kraju. Panowała wtedy jako Kōgyoku ("ostateczny cesarz"). Wtedy to realna władza spoczywała w rękach klanu Soga. Nie podobało się to wielu osobom, w tym synowi cesarzowej, księciu Nakanooe, który planował zamach stanu.  12.VII.645 r., kiedy cesarzowa siedziała na tronie, Nakanooe rozmawiał z Soga-no-Iruką (głową klanu Soga) naprzeciw niego tak, że cesarzowa widziała wszystko. Nagle Nakanooe wyjął nóż i brutalnie zamordował swego rozmówcę. Przerażona tym 51-letnia Kōgyoku abdykowała jeszcze tego samego dnia na rzecz swego brata, cesarza Kotoku. Doszło do upadku klanu Soga. Inne źródła mówią o tym, że zbytnio ulegała wpływom dwóch ministrów (z klanu Soga?) i zamach ten został przeprowadzony na zlecenie późniejszego cesarza Kotoku. 24.XI.654 r. po dziewięciu latach rządów zmarł Kotoku. Po jego śmierci książę Nakanooe, choć był następcą tronu, ponownie osadził na tronie w 655 r. swą matkę jako cesarzową Saimei (37. władcę w historii Japonii). Władza należała do niego i to on kierował polityką Japonii. Inne źródła mówią, że tym razem nie pozwoliła nikomu mieć wpływ na siebie i sama sprawowała władzę. Ujarzmiła plemię Ebisu w Ezo. W 660 r. koreańskie królestwo Silla spustoszyło królestwo Paekche w Korei, z którym od lat Japonia handlowała i utrzymywała dobre stosunki. Saimei z powodu honoru (Paekche zawsze wspierało Japonię) zadecydowała pomóc temu królestwu. Na przełomie 660 i 661 r. ze swym synem, Nakanooe oraz z marynarką i armią japońską w wieku 67 lat przepłynęła Morze Wewnętrzne z wschodu na zachód. Zatrzymała się w Tymczasowym Pałacu Ishiya w prefekturze Iyo. W V.661 r. przybyła do Pałacu Asakura w prowncji Tsukushi (dziś część prefektury Fukuoka). Zostały tam połączone wojska Paekche i Japonii i rozpoczęła się wojna przeciwko królestwu Silla. Cesarzowa Saimei zmarła jednak 24.VIII.661 r., w dniu w którym sprzymierzona armia japońsko-koreańska miała wypłynąć do Korei. Jej syn, Nakanooe przysiągł, że nie będzie intronizowany na kolejnego cesarza, dopóki nie rozstrzygnie się wojna przeciwko Silla. Ciało Saimei zostało przewiezione przez Morze Wewnętrzne do ówczesnej stolicy Japonii, gdzie na początku XI.661 r. Saimei została pochowana. Jej pośmiertnym imieniem jest Ame Tokyo Takara Mige Fi Tarsi Hime. Wojna z Silla trwała w latach 661-663. Po jej zakończeniu, w 663 r. do Japonii powrócił Nakanooe, który został intronizowany na 38. cesarza i przyjął imię Tenji.