WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra VI Tryfajna

Co do istnienia i panowania tej królowej nie wszyscy historycy są zgodni. Są autorzy, którzy twierdzą, że istniała . Miałaby ona być wtedy nieślubnym dzieckiem Ptolemeusza XII lub córką jego żony Kleopatry V Tryfajny z pierwszego małżeństwa. Karen Essex w swej powieści Kleopatra" sugeruje, że Kleopatra VI wyszła za mąż za Ptolemeusza XII po śmierci Kleopatry V w 69 r. p.n.e. i to ona miałaby współrządzić wraz z swą (rzekomą) siostrą Kleopatrą Berenike IV w okresie VI.58-przed 01.IX.57 r. p.n.e. Pewne jest, że Berenike IV przez rok dzieliła władzę z inną kobietą, matką lub córką

Profesor Anna Świderkówna w swej książce "Siedem Kleopatr" (Wiedza Powszechna Warszawa 1978) twierdzi, że Kleopatra V Tryfajna była rodzoną siostrą Ptolemeusza XII, matką Kleopatry VI Tryfajny, Kleopatry Berenike IV, Kleopatry VII Wielkiej, Arsinoe IV, Ptolemeusza XIII Filopatora i Ptolemeusza XIV Filopatora. Kleopatra V miała już nie żyć w 58 r. p.n.e., choć na stronie 334 swej książki pani profesor pisze:

"Data śmierci Kleopatry V Tryfajny, małżonki i siostry Auletesa, jest nieznana. Nie jest też całkowicie pewne, czy sprawująca tak krótko w 58 r. rządy w Aleksandrii Kleopatra Tryfajna jest istotnie najstarszą córką Auletesa, czy może raczej właśnie jego żoną. Na ogół jednak przyjmuje się obecnie, że była to Kleopatra VI Tryfajna (córka Kleopatry V Tryfajny), o której nic ponadto nie wiemy".

Z kolei Thomas Schneider w swym "Leksykonie faraonów" (PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 97) pisze, że Berenike IV rządziła wraz z matką Kleopatrą VI (?) Tryfajną. Jeśli Kleopatra VI Tryfajna istniała naprawdę to zmarła przed 01.IX.57 r. p.n.e.