WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra Tryfajna

Urodziła się w 141/140 r. p.n.e. jako córka władców Egiptu Ptolemeusza VIII i Kleopatry III. W 124 r. p.n.e. wyszła za mąż za Antiocha VIII Gryposa, króla Syrii. Była matką Antiocha XI, Filipa I oraz prawdopodobnie: Seleukosa VI, Demetriusza III, Antiocha XII i Laodike Thei. Prawdopodobnie to ona namówiła go do zamordowania matki (a zarazem jej ciotki) Kleopatry Thei. Tryfajna chciała rządzić sama i szybko uzyskała polityczne wpływy. W 115/114 r. p.n.e. pojawił się nowy pretendent do tronu Syrii, młodszu brat jej męża, Antioch IX Kyzikenos. Posiadał mało wojska, więc jego szanse wydawały się małe. Ale do gry o władzę włączyła się siostra Tryfajny, Kleopatra IV. Jeszcze za życia swego ojca, Ptolemeusza VIII, została poślubiona swemu bratu, Ptolemeuszowi IX Lathyrosowi i właściwie to teraz razem z nim powinna panować w Egipcie. Nie dopuściła do tego jednak ich matka, królowa Kleopatra III, która zmusiła ich do rozwodu i nakazała Lathyrosowi poślubienie swej najmłodszej córki, Kleopatry Selene I. Kleopatra IV pozostała na Cyprze, gdzie miała przyjaciół i wierne sobie wojska. Na pierwszą wieść o przybyciu Kyzikenosa do Syrii zaoferowała mu swą rękę i żołnierzy w posagu. Małżeństwo zostało zawarte w 114 r. p.n.e. Z początku wszystko zdawało się działać na ich korzyść. Grypos pokonał jednak brata w bitwie, zmusił go do ucieczki i przystąpił do oblężenia Antiochii, w której przebywała Kleopatra IV. Gdy miasto padło, Tryfajna rozkazała szukać siostry, aby upewnić się, że ta nie żyje. Grypos starał się bezskutecznie odciągnąć ją od tego zamiaru, ale Kleopatra IV została zamordowana w świątyni na rozkaz siostry. Triumf Tryfajny trwał krótko. Została zamordowana przez Antiocha IX Kyzikenosa w 112/11 r. p.n.e.