WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra Thea (Bogini)

Urodziła się prawdopodobnie w lub przed 164 r. p.n.e. jako córka władców Egiptu Ptolemeusza VI i Kleopatry II. Prawdopodobnie w 154 r. p.n.e. zaręczono ją z jej wujem, Ptolemeuszem VIII z Cyreny. W 162 r. p.n.e. wyszła za mąż za Aleksandra I Balasa, króla Syrii, z którym miała syna Antiocha VI. Małżeństwo zostało rozwiązane przez jej ojca w 148/147 r. p.n.e. Wkrótce potem jej drugim mężem został Demetriusz II Nikator, także król Syrii. Z tego małżeństwa pochodzili: Seleukos V, Antioch VIII Grypos i przypuszczalnie córka, która prawdopodobnie miała na imię Laodike. W VII.138 r. p.n.e. drugi mąż Thei poniósł klęskę w bitwie z królem Partii Mitrydatesem I. Dlatego i ten związek został zerwany. Prawdopodobnie w 137 r. p.n.e. Kleopatra została żoną Antiocha VII Sidetesa, króla Syrii i brata Demetriusza II. Urodzili im się: jedna lub dwie córki o imieniu Laodike, Antioch, być może Seleukos i na pewno Antioch IX Kyzikenos. Sidetes zginął na wiosnę 128 r. p.n.e. w bitwie z Fraatesem II, królem Partii. Demetriusz II wrócił wtedy do Syrii i zaczął dopominać się o tron. Wtedy to Kleopatra dla pewności wysłała swego syna (z Antiochem VII) Antiocha IX do Kyzikos w Azji Mniejszej (stąd jego późniejszy przydomek). Demetriusz bez powodzenia próbował najechać na Egipt. W odwecie za to król Egiptu przedstawił Aleksandra Zabinasa jako, rzekomo, prawowitego króla Syrii, co spowodowało wybuch wojny domowej. Po zwycięstwie wojsk Zabinasa pod Damaszkiem, Demetriusz cofnął się do Ptolemais, ale jego była małżonka nie wpuściła go do miasta. Udał się na statek, aby odpłynąć, ale został zamordowany przez ludzi Thei. W 126 r. p.n.e., po śmierci Demetriusza II, została samodzielną władczynią Syrii, a potem władała wraz z synem, Antiochem VIII. Kazała zamordować Seleukosa, najstarszego syna Demetriusza, który wysuwał pretensje do tronu. Ale i Antioch VIII był coraz bardziej niezależny, więc postanowiła się go pozbyć. W 121/120 r. p.n.e. po tym, gdy powrócił z polowania, zaproponowała mu puchar wina. W związku z tym, że nie było to jej normalne zachowanie, Antioch stał się podejrzliwy i zmusił matkę do wypicia go. Zrobiła to i zmarła. Wino było zatrute.