WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra Selene II

Urodziła się w 40 r. p.n.e. jako córka królowej Egiptu Kleopatry VII Wielkiej i Marka Antoniusza. Jej bratem bliźniakiem był Aleksander Helios. Miała także jeszcze młodszego brata Ptolemeusza oraz starszego (przyrodniego) Ptolemeusza Cezariona. W 34 p.n.e. rodzice mianowali ją tytularną królową Cyrenajki i Libii. Tytuł ten posiadała zapewne do śmierci matki, czyli do 12.VIII.30 r. p.n.e. Potem, wraz z braćmi, znalazła się pod opieką Oktawii, siostry Oktawiana i byłej żony ojca. W 20 r. p.n.e. została wydana za mąż za króla Muretanii, Jubę II, jako jego pierwsza żona. Miała z nim syna Ptolemeusza i prawdopodobnie córkę o imieniu Kleopatra. Mauretanią współrządziła do swej śmierci w 5 r. n.e.