WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra Selene I

Urodziła się w 135/130 r. p.n.e. jako córka władców Egiptu Ptolemeusza VIII i Kleopatry III. Była ulubioną córką swej matki. W 115 r. p.n.e., na rozkaz matki, Kleopatry III, wyszła za mąż za swego brata Ptolemeusza IX, współwładcę Egiptu wraz z matką i babką Kleopatrą II, który wcześniej został zmuszony do rozwodu z ich siostrą Kleopatrą IV. Tym samym Selene stała się współwładczynią Egiptu. Z tego związku pochodziła co najmniej jedna córka, Berenike III. W 107 r. p.n.e. Kleopatra III doprowadziła do ich rozwodu i wydała córkę za mąż za jej drugiego brata, Ptolemeusza X. Z nim miała co najmniej jedno dziecko, Ptolemeusza XI. W 103 r. p.n.e. Kleopatra III po raz kolejny rozwiązała małżeństwo swej córki. Selene w 103/102 r. p.n.e. wyszła za mąż za Antiocha VIII Gryposa, króla Syrii (wcześniej jego żoną była jej najstarsza siostra, Kleopatra Tryfajna). Z tego związku nie było potomstwa, a Grypos zginął w 97/96 r. p.n.e. W 96 r. p.n.e. czwartym mężem Selene został kolejny król Syrii, Antioch IX Kyzikenos (i on także był wcześniej mężem jej innej siostry, Kleopatry IV). Ten zginął jednak już w 96/95 r. p.n.e. Nie mieli dzieci. Piątym i ostatnim mężem Kleopatry Selene I był następny król Syrii, Antioch X Eusebes (jej siostrzeniec i pasierb, bowiem był on synem jej siostry Kleopatry IV i Antiocha IX Kyzikenosa, męża obu sióstr). Z nim miała dwóch synów: Antiocha XIII Azjatyckiego i Seleukosa VII Filometora. Ostatni mąż Selene zginął w 83 r. p.n.e. w bitwie z Tigranesem, królem Armenii. W latach 83-69 p.n.e. współrządziła Syrią wraz z synem Antiochem XIII. Probowała bezskutecznie zapewnić tron Egiptu swym synom. W 69 r. p.n.e. została zamordowana w Seleucji nad Eufratem na rozkaz Tigranesa.