WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra Pontyjska

Urodziła się w 110 r. p.n.e. jako córka króla Pontu Mitrydatesa VI Eupatora i jego siostry-małżonki Laodike. W 94 r. p.n.e. poślubiła króla Armenii Tigranesa II, przypieczętowując tym samym antyrzymski sojusz Armenii i Pontu. W chwili zamążpójścia miała szesnaście lat, a Tigranes czterdzieści siedem.Miała znaczący wpływ na męża i jego politykę w tym okresie. W przeciwieństwie do ojca swojej żony, Tigranes II starał się prowadzić bardziej zrównoważoną politykę względem Rzymu. Po przegranej bitwie pod Artaksatą zawarł z Rzymem porozumienie pokojowe.Niezadowolony z tego faktu Mitrydates VI wpłyną na swoją córkę, aby nakłoniła męża do zmiany decyzji. Kleopatra skłoniła swoich trzech synów, których miała z Tigranesem II aby obalili ojca i przejęli tron Armenii. Zariadres i nieznany z imienia jego młodszy brat zostali straceni, natomiast trzeci Tigranes ocalał, jednak został pojmany w 66 r. p.n.e. przez Pompejusza Wielkiego i uprowadzony do Rzymu. Kleopatra po tych wydarzeniach opuściła Armenię i udała się do Pontu gdzie spędziła resztę swojego życia.