WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra IV

Urodziła się w 138/135 r. p.n.e. jako córka władców Egiptu Ptolemeusza VIII i Kleopatry III. W 119/118 r. p.n.e. wyszła za mąż za swego brata Ptolemeusza IX Lathyrosa., z którym miała dwóch synów: Ptolemeusza XII i Ptolemeusza Cypryjskiego. W latach 118-116 p.n.e. rządzili Cyprem. W 116 r. p.n.e. jej mąż-brat został współwładcą Egiptu wraz z matką Kleopatrą III i babką Kleopatrą II. Kleopatra III w 115 r. p.n.e. zmusiła ich do rozwodu i nakazała Lathyrosowi poślubienie swej najmłodszej córki, Kleopatry Selene I. Kleopatra IV pozostała na Cyprze, gdzie miała przyjaciół i wierne sobie wojska. W 114 r. p.n.e. (do tego czasu to ona sama rządziła Cyprem) wyszła za mąż za Antiocha IX Kyzikenosa, pretendenta do tronu Syrii. W wianie zaoferowała mu żołnierzy. Z początku wszystko zdawało się działać na ich korzyść. Ówczesny król Syrii, Antioch VIII Grypos (mąż Kleopatry Tryfajny, siostry Kleopatry IV) pokonał jednak Kyzikenosa w bitwie, zmusił go do ucieczki i przystąpił do oblężenia Antiochii, w której przebywała Kleopatra IV. Gdy miasto padło, Tryfajna rozkazała szukać siostry, aby upewnić się, że ta nie żyje. Grypos starał się bezskutecznie odciągnąć ją od tego zamiaru, ale Kleopatra IV została zamordowana w świątyni Dafne na rozkaz siostry w 112 r. p.n.e. Z Antiochem IX miała prawdopodobnie jednego syna, Antiocha X Eusebesa. Triumf Tryfajny trwał krótko. Została zamordowana przez Antiocha IX Kyzikenosa w 112/11 r. p.n.e.