WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra Berenike IV Epifaneja

Urodziła się ok. 79/75 r. p.n.e. jako córka władców Egiptu Ptolemeusza XII Nowego Dionizosa Fletnisty i Kleopatry V Tryfajny. W VI.58 r. p.n.e., po wypędzeniu ojca do Rzymu, rządziła Egiptem, najpierw wspólnie z matką lub starszą siostrą (patrz: Kleopatra V Tryfajna i Kleopatra VI Tryfajna), a po jej śmierci przed 01.IX.57 p.n.e. - samodzielnie. Chcąc umocnić podstawy swoich rządów, po wcześniejszym odpadnięciu innych kandydatów na męża m.in. Filipa II, wnuka Antiocha VIII Gryposa, poślubiła Seleukosa Kybiosaktesa (Handlarza Ryb Solnych) [identyfikowanego z Seleukosem VII Filometorem, synem Antiocha X z Syrii i Kleopatry Selene I] , który nie spełnił nadziei Bereniki na dobrego męża i współwładcę i został czym prędzej uduszony na rozkaz małżonki. Nowym mężem został podający się za syna Mitrydatesa VI Eupatora Archelaos, arcykapłan Wielkiej Matki Bogów w Komanie w Azji Mniejszej, którego poślubiła wiosną 56 p.n.e. W I/II 55 p.n.e. Ptolemeusz XII przy wsparciu armii rzymskiego namiestnika Syrii Gabiniusza, pragnąc powrócić na tron, wkroczył do Egiptu i rozbił oddziały Archelaosa, który poległ w walce, a pojmaną Berenike i jej zwolenników nakazał stracić.