WŁADCZYNIE 316-1

Kleopatra Berenike III

Urodziła się w 115/114 r. p.n.e. jako córka władców Cypru Ptolemeusza IX i Kleopatry Selene I. Przed X.101 r. p.n.e. wyszła za mąż za swego stryja, Ptolemeusza X Aleksandra I i wraz z nim została współwładczynią Egiptu. Miała z nim córkę Kleopatrę V, a być może i inne dzieci. Po ucieczce z kraju jej i jej pierwszego męża na początku 88 p.n.e. ojciec Kleopatry (jej mąż już wtedy nie żył), który został nowym faraonem, uczynił ją formalnie współrządzącą. Faktyczną współrządzącą została krótko przed 05.VIII.81 r. p.n.e. Później umierający ojciec ogłosił ją swoją następczynią. Objęła pełnię władzy pod koniec grudnia 81 roku p.n.e. i panowała samodzielnie do III.80 r. p.n.e. Była bardzo szanowana i kochana przez lud egipski. W III.80 r. p.n.e. 80 roku p.n.e. rzymski dyktator Sulla wymusił na niej poślubienie swojego ulubieńca, a jej pasierba Ptolemeusza XI Aleksandra II. Mieli panować razem. Mąż nie chciał dzielić władzy z nikim i w 19 dniu (przed 22.IV.80 r. p.n.e.) po zaślubinach zamordował małżonkę. Na wieść o tym rozwścieczony tłum aleksandryjczyków wdarł się do pałacu królewskiego i zgładził Ptolemeusza.