WŁADCZYNIE 1300

Klemencja Węgierska

Urodziła się w 1293 r. jako córka Karola Martela z dynastii Andegawenów (tytularnego króla Węgier w latach 1290-1295) i Klemencji Habsburżanki, córki cesarza Rudolfa I Habsburga. Po śmierci Filipa IV nowym królem Francji został jego najstarszy syn, Ludwik X z Nawarry. 09.VIII.1315 r. Klemencja została jego drugą żoną. Na królową Francji koronowano ją 24.VIII.1315 r. w Reims. Klemencja kochała swojego męża, a on zmienił się na lepsze pod jej wpływem. Ludwik X zmarł w VI.1316 r. pozostawiając ciężarną żonę. Współregentami Francji zostali Klemecja i Filip, brat zmarłego monarchy. W XI.1316 r. królowa urodziła syna, Jana I, który przez pięć dni "rządził" Francją. Po śmierci chłopca na tron francuski wstąpił wspomniany już wcześniej Filip jako Filip V Wysoki. Królowa opuściła dwór królewski i osiadła w Awinionie. W 1318 r. wstąpiła do klasztoru. Potem królewski szwagier oddał jej na rezydencję zamek Temple, w zamian za zamek Vincennes, zapisany jej wcześniej w testamencie przez męża. Klemencja zmarła w Temple 12.X.1328 r. Pochowano ją 15.X.1328 r. w klasztorze św. Jakuba w Paryżu. Pod koniec życia bardzo się zmieniła, zaczęła się otaczać bogatymi sprzętami i trwonić pieniądze.