WŁADCZYNIE 1350

Klara von Freiburg

Urodziła się około 1320 r. jako jedyne dziecko i dziedziczka Fryderyka, hrabiego Freiburga oraz pana Lichteneck i Nimburga, oraz Anny Badeńskiej. Klara w 1356 r., po śmierci ojca, została panującą hrabiną Freiburga oraz panią Lichteneck i Nimburga. Zrezygnowała z nich dwa lata później, po wojnie sukcesyjnej ze swym stryjem Egino IV. Mężem Klary był Gotfryd II von Tübingen, hrabia Böblingen. Hrabina Klara zmarła w 1368 r.