MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 
WICEPREMIERZY 2001-10

Kinga Göncz

Urodziła się 08.XI.1947 r. w Budapeszcie. Jest córką Árpáda Göncza, prezydenta Węgier w latach 1990-2000. W 1972 r. ukończyła medycynę ogólną na Uniwersytecie Medycznym Semmelweis. Do 1986 r. prowadziła, po uzyskaniu specjalizacji, praktykę jako psychiatra. W latach 1982-1989 pracowała jako asystentka w Narodowym Instytucie Medycyny Rehabilitacyjnej. Od 1990 r. prowadziła prywatną praktykę psychoterapeutyczną. W 1989 r. uzyskała asystenturę w Departamencie Polityki Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Sztuk i Nauk im.  Eötvösa Loránda. W 1998 r. została wykładowczynią w Departamencie Prawa na Centralnym Uniwersytecie Europejskim. Od 1992 r. wielokrotnie wyjeżdżała za granicę w celach naukowych. Była "Visiting Scholar" w Szkole Pracy Społecznej Uniwersytetu Michigan oraz wykładowczynią w Mandel School of Applied Social Sciences (Szkole Stosowanych Nauk Społecznych) na Uniwersytecie Case Western w Cleveland w stanie Ohio w USA. Jest autorką wielu prac naukowych z zakresu pracy społecznej, superwizji i szkoleń. W 1994 r. została dyrektorką Partners Hungary Foundation, która zajmuje się głównie trenowaniem mediacji, zarządzania konfliktami, umiejętności negocjacyjnych oraz ułatwianiem w uczestniczeniu w życiu publicznym. W 2001 r. zaangażowała się w tworzenie Szkoły Rozwoju i zaczęła dawać tam wykłady. W 2002 r. weszła w skład zarządu tej placówki. W V.2002 r. została politycznym sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodzinnych. Odpowiadała tam za koordynowanie sprawami obywatelskimi, reformy węgierskiego systemu opieki społecznej oraz zarządzanie Radą Opieki Społecznej, Radą ds. Osób Starszych i Narodową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. 15.VI.2004 r. została ministrem ds. równych szans. 04.X.2004 r. powierzono jej tekę ministra młodzieży, rodziny, spraw socjalnych i równości szans. Funkcję tę sprawowała do 09.VI.2006 r., kiedy to została pierwszą w historii Węgier kobietą-ministrem spraw zagranicznych. W rządzie jest zarazem numerem 2 po premierze. Jej pierwszą zastępczynią została dr Márta Fekszi Horváth. Ze stanowiskiem szefowej dyplomacji pani Göncz pożegnała się 20.IV.2009 r. Jej mężem jest dr László Benedek, z którym ma dwoje dzieci.