MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Kim N. Wilson

Jej dziadkiem był Robert Austin Wilson, jeden z założycieli Postępowej Partii Pracy (PLP). Z wykształcenia jest prawniczką i psychologiem. W 1995 r. przyjęto ją do palestry. Od XI.2006 r.  zasiada w Senacie. Jest mężatką i matką  dwojga małych dzieci.

2006-2007 wiceminister finansów, edukacji, sportu i rekreacji,
2007-01.XI.2010 Prokurator Generalna,
2010 p.o. ministra edukacji,
01.XI.2010- minister gospodarki, handlu i przemysłu.