MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Katiuska Kruskaya King Mantilla

Urodziła się w I.1976 r. w Quito. Ukończyła statystykę i ekonometrię na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii oraz ekonomię (specjalizowała się w stałym rozwoju) na Pontyfikalnym Uniwersytecie Katolickim w Ekwadorze. Od 2007 r. pracowała w departamencie planowania i rozowju w Ministerstwie Planowania. 05.IV.2010 r. została ministrem polityki gospodarczej.