WŁADCZYNIE 1350

Katarzyna von Henneberg

Urodziła się około 1334 r. w Schleusingen jako druga z czterech córek hrabiego Henryka VIII von Henneberg-Schleusingen i Jutty Brandenburskiej. W 1346 r. poślubiła Fryderyka III Srogiego, landgrafa Turyngii i margrabiego Miśni od 1349 r. Ich dziećmi byli: Georg, Wilhelm II Bogaty i Fryderyk IV Kłótnik. Katarzyna owdowiała 21.V.1381 r. Po jego śmierci Miśnia i Turyngia zostały podzielone między jego synów. Katarzyna rządziła więc Osterlandem, Landsbergiem, Pleißnerlandem, Orlamünde, Kahlą, Jeną i Naumburgiem w latach 1381-1390 jako regentka w imieniu synów. Od 1381 r., po śmierci ojca, była wraz z matką i siostrami panią Koburga, Weißenfels, Neustadt, Sonnebergu, Neuhausu, Rodach, etc. Zmarła 15.VII.1397 r.