WŁADCZYNIE 1400

Katarzyna von Hanau

Urodziła się 25.I.1408 r. jako najstarsza córka Reinharda II. von Hanau, pierwszego hrabiego Hanau od 1429 r., i Katarzyny von Nassau-Beilstein. W 1421 r. poślubiła hrabiego Tomasza II von Rieneck. Z tego związku pochodzili Filip Starszy i Filip Młodszy. Hrabina owdowiała 08.II.1431 r. Do 1434 r. rządziła hrabstwem Rieneck jako regentka w imieniu synów. W tym roku poślubiła hrabiego Wilhelma II. von Henneberg-Schleusingen. Zrzekła się praw do hrabstwa Rieneck (rządy regencyjne przejął wtedy jej brat Reinhard III. von Hanau), a mąż przyznał jej oprawę wdowią w postaci 8000 guldenów i zamku Mainberg koło Schweinfurtu w Hennebergu. Dziećmi Katarzyny i Wilhelma byli: Wilhelm III. von Henneberg-Schleusingen, Małgorzata, Jan II, Berthold XII, Berthold XIV i Małgorzata. Wilhelm II zmarł 08.I.1444 r. Katarzyna poszła w jego ślady 25.IX.1460 r. w zamku Maßfeld koło Meiningen.