WŁADCZYNIE 1400

Katarzyna d'Alençon

Urodziła się w 1380 r. w Verneuil-sur-Avre jako córka Piotra II d'Alençon, hrabiego Alençon i Perche, i Marii Chamaillart, wicehrabiny Beaumont-au-Maine. W VIII.1411 r. poślubiła w Alençon Piotra d'Évreux, infanta Nawarry i hrabiego Mortain. Nie mieli dzieci. Katarzyna owdowiała 29.VII.1412 r. Od tej pory rządziła hrabstwem Mortain jako regentka do 1424 r.: najpierw w imieniu księcia Akwitanii Ludwika I, który zmarł 18.XII.1415 r. 01.X.1413 r. drugim mężem Katarzyny został w Paryżu książę Bawarii-Ingolstadt Ludwik VII. Z tego związku pochodzili Jan i Anna (oboje zmarli w dzieciństwie). Po śmierci Ludwika I on także został hrabią Mortain u boku swojej żony. Ludwik VII zmarł 01.V.1447 r. Katarzyna zmarła 25.VI.1462 r. w Paryżu.