GUBERNATORKI 1750
WŁADCZYNIE 1750

Karolina Oranje-Nassau

Urodziła się 28.II.1743 r. w Leeuwarden. Była trzecim dzieckiem Willema IV Orańskiego, księcia Oranii i pierwszego dziedzicznego stadhoudera (namiestnika) Niderlandów, i księżniczki Anny Hanowerskiej, ale dopiero pierwszym, które przeżyło niemowlęctwo. W 1747 r. zadekretowano, że stanowisko stadhoudera (namiestnika) może być dziedziczone także przez kobiety. Niestety, w następnym roku urodził się jej brat, Wilhelm V. 22.X.1751 r. Wilhelm IV zmarł i Anna Hanowerska została gubernatorką-regentką Fryzji, Nassau i Oranje etc. w imieniu swego 3-letniego syna. Rządziła do swej śmierci, która nastąpiła 12.I.1759 r. Wtedy następną regentką została jej teściowa i babka Karoliny - Maria Luiza von Hessel-Kassel. 05.III.1760 r. Karolina wyszła za mąż za księcia Karola Chrystiana von Nassau-Weilburg (1735-1788), hrabiego Saarbrücken i Saarwerden, pana Lahr, Mahlbergu, Wiesbaden i Idstein. Z tego związku pochodzili: Jerzy Wilhelm Belgicus von Nassau-Weilburg, Wilhelm Ludwik Karol Flemand von Nassau-Weilburg, Augusta Karolina Maria von Nassau-Weilburg, Wilhelmina Luiza von Nassau-Weilburg, Fryderyk Wilhelm (książę von Nassau-Weilburg), Karolina Luiza Fryderyka von  Nassau-Weilburg, Karoll Ludwik von Nassau-Weilburg, Karol Fryderyk Wilhelm von Nassau-Weilburg, Amalia Szarlotta Wilhelmina Luiza von Nassau-Weilburg, Henrietta von Nassau-Weilburg i Karol von Nassau-Weilburg. Maria Luiza von Hessel-Kassel zmarła 09.IV.1765 r. Po jej śmierci regentką Fryzji została Karolina. W 1766 r. Wilhelm V skończył 18 lat i urząd regentki stał się niepotrzebny. Karolina zmarła 06.V.1787 r. w Kirchheimbolanden.