MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Karen Nunez-Tesheira

Urodziła się 03.I.1956 r. Jest katoliczką. Zdobyła stopień bakałarza z prawa na Uniwersytecie Indii Zachodnich, certyfikat wykształcenia prawniczego w Szkole Prawa im. Hugh Woodinga oraz magisterium z zarządzania biznesem (Business Administration) w Szkole Biznesu im. Arthura Lok Jacka. Studiowała także podyplomowo stosunki międzynarodowe. Jest członkinią wielu towarzystw. Wykłada w Szkole Prawa im. Hugh Woodinga. Pełni tam także funkcję dziekana. Należy do Ludowego Ruchu Narodowego (PNM). W 2007 r. zasiadła w Izbie Reprezentantów. 08.XI.2007 r. została pierwszą w historii Trynidadu i Tobago kobietą-ministrem finansów. Funkcję tę sprawowała do 28.V.2010 r. W wyborach parlamentarnych z 24.V.2010 r. utraciła miejsce w Izbie Reprezentantów. Jest wdową i matką dwojga dzieci. Pani minister interesuje się podróżami, dekoratorstwem wewnętrznym, sztuką, pisarstwem, przemawianiem publicznym i czytaniem.